VILKA VI ÄR

Tillsammans utvecklar vi hållbara lösningar för framtiden

Vi erbjuder möjligheter till olika individer med olika bakgrunder som kan utnyttja kraften i data och nästa generations teknologi, vilket gör det möjligt för dem att arbeta i den svenska IT-branschen och bygga hållbara lösningar för en snabbt föränderlig värld.

Tillhandahålla ekonomiska möjligheter för Sverige och Sri Lanka genom ett hållbart outsourcingprojekt som förbinder de två länderna och förbättrar jämlikheten i samhället, vilket resulterar i skapande av jobb, förbättrat medarbetarnas välbefinnande, hållbarhet och kostnadsminskningar. Följande steg följs av IrusriGroup Pvt Ltd (registreringsnummer: PV00257634) för att främja förbindelser mellan länder och främja social jämlikhet.

Vi tar fram tydliga mål för hållbarhet och jämställdhet

Outsourcingsprojektet har tydliga mål som främjar hållbarhet och jämlikhet. Detta inkluderar att skapa jobb som betalar en levnadslön och att stödja lokala samhällen.

Vi implementerar rättvisa arbetsmetoder

Outsourcingsprojektet har tydliga mål som främjar hållbarhet och jämlikhet. Detta inkluderar att skapa jobb som betalar en levnadslön och att stödja lokala samhällen.

Vi använder hållbar IT-praxis

För att minska miljöpåverkan från outsourcingprojektet följer vi och bidrar till hållbara IT-praxis, såsom användning av solenergigenererad el för att minska energiförbrukningen

Vi övervakar och utvärderar projektet

Det är viktigt att övervaka och utvärdera outsourcingprojektet för att säkerställa att det når sina hållbarhet- och jämställdhetsmål. Det handlar om att samla in data om skapande av arbetstillfällen och arbetstillfredsställelse, och använda dessa data för att göra förbättringar av projektet.

01

Vi tar fram tydliga mål för hållbarhet och jämställdhet

Outsourcingsprojektet har tydliga mål som främjar hållbarhet och jämlikhet. Detta inkluderar att skapa jobb som betalar en levnadslön och att stödja lokala samhällen.

02

Vi implementerar rättvisa arbetsmetoder

Outsourcingsprojektet har tydliga mål som främjar hållbarhet och jämlikhet. Detta inkluderar att skapa jobb som betalar en levnadslön och att stödja lokala samhällen.

03

Vi använder hållbar IT-praxis

För att minska miljöpåverkan från outsourcingprojektet följer vi och bidrar till hållbara IT-praxis, såsom användning av solenergigenererad el för att minska energiförbrukningen

04

Vi övervakar och utvärderar projektet

Det är viktigt att övervaka och utvärdera outsourcingprojektet för att säkerställa att det når sina hållbarhet- och jämställdhetsmål. Det handlar om att samla in data om skapande av arbetstillfällen och arbetstillfredsställelse, och använda dessa data för att göra förbättringar av projektet.

Affärsmodell

Vi erbjuder möjligheter till olika individer med olika bakgrunder som kan utnyttja kraften i data och nästa generations teknologi, vilket gör det möjligt för dem att arbeta i den svenska IT-branschen och bygga hållbara lösningar för en snabbt föränderlig värld.

Tillhandahålla ekonomiska möjligheter för Sverige och Sri Lanka genom ett hållbart outsourcingprojekt som förbinder de två länderna och förbättrar jämlikheten i samhället, vilket resulterar i skapande av jobb, förbättrat medarbetarnas välbefinnande, hållbarhet och kostnadsminskningar. Följande steg följs av IrusriGroup Pvt Ltd (registreringsnummer: PV00257634) för att främja förbindelser mellan länder och främja social jämlikhet.

Vi säkerställer genomförbarhet

The process of evaluating the project and estimating costs and hours to complete the project is an important step in ensuring that the project is feasible and can be completed within the client's budget and timeframe.Providing a sprint level report to the client can help them stay updated on the progress of the project and make any necessary adjustments or changes.

Vi säkerställer etiska affärspraxis

vi kommer att underteckna ett sekretessavtal (NDA) mellan IrusriGroup AB och kunden för att skydda kundens konfidentialitet och immateriella rättigheter. 

Vi säkerställer kundnöjdhet

We will have daily standups with the client to ensure that they are satisfied with the progress of the project and that all details are being taken into account. Project management, quality checking, and testing are provided free of charge to ensure the final product is of high quality and meets the client's expectations.

01

Vi säkerställer genomförbarhet

Processen att utvärdera projektet och uppskatta kostnader och timmar för att slutföra projektet är ett viktigt steg för att säkerställa att projektet är genomförbart och kan slutföras inom kundens budget och tidsram. Att tillhandahålla en rapport på sprintnivå till kunden kan hjälpa dem att hålla sig uppdaterade om projektets framsteg och göra nödvändiga justeringar eller ändringar.

02

Vi säkerställer etiska affärspraxis

vi kommer att underteckna ett sekretessavtal (NDA) mellan IrusriGroup AB och kunden för att skydda kundens konfidentialitet och immateriella rättigheter. 

03

Vi säkerställer kundnöjdhet

Vi kommer att ha dagliga standups med kunden för att säkerställa att de är nöjda med projektets framsteg och att alla detaljer beaktas. Projektledning, kvalitetskontroll och testning tillhandahålls kostnadsfritt för att säkerställa att slutprodukten håller hög kvalitet och uppfyller kundens förväntningar.

Sammantaget fokuserade denna affärsmodell på att tillhandahålla högkvalitativa IT-tjänster till kunder i Sverige med 20 gånger lägre kostnad. Fokus på etiska affärsmetoder och att säkerställa kundnöjdhet är vårt yttersta mål att hjälpa till att bygga starka och långvariga partnerskap med kunder.

Fördelar till Sverige och Sri Lanka

Ett hållbart IT-projekt som kopplar samman ett utvecklat (Sverige) och ett utvecklingsland (Sri Lanka) kan ha många fördelar för båda. Här är några av fördelarna som kan förväntas för varje land:

Fördelar till Sverige

Minskade kostnader

Outsourcingsprojektet kan hjälpa Sverige att minska kostnaderna för att utveckla hållbara IT-produkter och tjänster, eftersom projektet kan genomföras till en 20 gånger lägre kostnad jämfört med Sverige.

Höga kvalitetsstandarder

Outsourcingsprojektet kan säkerställa höga kvalitetsstandarder för IT-produkter och tjänster då vi gör flera steg av kvalitetskontroll och testning under hela utvecklingsprocessen.

Sekretess och tillförlitlighet

Outsourcingsprojektet kan säkerställa konfidentialitet och tillförlitlighet för de tjänster som tillhandahålls av Sri Lanka, eftersom vi undertecknar Non Disclosure Agreement (NDA) för att skydda immateriella rättigheter och datasekretess mellan IrusriGroup AB och kunden.

Genomskinlighet

Outsourcingsprojektet kan säkerställa transparens i projektet, som företag stödjer vi en etisk och hållbar affärskultur enligt beskrivningen nedan.

Fördelar för Sri Lanka

Skapande av jobb

Outsourcingsprojektet kan skapa nya jobbmöjligheter för skickliga yrkesverksamma i Sri Lanka, vilket kan stärka landets ekonomi och minska arbetslösheten.

Förbättrad säkerhet och hälsa för anställda

Outsourcingsprojektet kan främja säkra och hälsosamma arbetsförhållanden för anställda i Sri Lanka, vilket kan förbättra deras välbefinnande och produktivitet.

Lika möjligheter

Outsourcingsprojektet kan främja lika möjligheter för anställda i Sri Lanka, oavsett kön, etnicitet eller bakgrund.

Könsbalans

Outsourcingsprojektet kan främja jämställdhet mellan könen på arbetsplatsen i Sri Lanka, vilket kan öka mångfalden och främja jämställdhet.

Etisk affärskultur och transparens

Outsourcingsprojektet kan främja en etisk affärskultur och transparens i Sri Lanka, vilket kan stärka landets rykte och attrahera fler affärspartners.

Vård om miljön

Outsourcingsprojektet kan främja hållbarhet och noll koldioxidutsläpp i Sri Lanka, vilket kan hjälpa landet att hantera miljöutmaningar.

Flexibel arbetstid

Outsourcingsprojektet kan ge flexibla arbetstider för anställda i Sri Lanka, vilket kan hjälpa dem att balansera arbete och privatliv.

Lön och övriga förmåner

Outsourcingsprojektet kan ge skäliga löner och andra förmåner för anställda i Sri Lanka, vilket kan förbättra deras levnadsstandard.

Workshops och forskningsprogram

Outsourcingsprojektet kan ge möjligheter för anställda i Sri Lanka att delta i workshops och forskningsprogram, vilket kan förbättra deras kompetens och kunskap.

Fysiska aktiviteter

Outsourcingsprojektet kan främja fysiska aktiviteter för anställda i Sri Lanka, vilket kan förbättra deras hälsa och välbefinnande.