Chanaka Mannapperuma

-Senior dataforskare i bioinformatik

OM MIG

Jag har mer än 10 års erfarenhet av att utveckla bioinformatikverktyg och designa dem utifrån användarupplevelser och HCI designprinciper. För närvarande arbetar jag som Senior dataforskare i bioinformatikAstraZeneca, Sverige och bidrar till utvecklingen av 

2015 började jag doktorera i bioinformatik under handledning av Nathaniel Street och John Waterworth ch försvarade framgångsrikt avhandlingen med titeln Principer för interaktion mellan människa och dator för att utveckla webbaserade genomikresurser in 2020. Under mina doktorandstudier fick jag praktisk förståelse för biologiskt användarbeteende och behov, utföra olika användbarhetsforskning och vikten av deltagande designmetoder. Samtidigt lyckades jag leda utvecklingen av Plant Genome Integrative Explorer (PlantGenIE) plattform baserad på användbarhetsforskning och användarupplevelse.  

Jag började min yrkesväg vid University of Colombo, där jag tog en kandidatexamen i datavetenskap 2007. 2009, efter att ha arbetat som mjukvaruingenjör i flera outsourcingföretag, flyttade jag till Sverige för att påbörja forskarstudier. Jag tog MSc in Human-Computer Interaction (HCI) Umeå universitet för att göra webbaserade bioinformatikverktyg för forskare inom biologi. Från 2011 till 2015 arbetade jag som mjukvaruutvecklare och designer på Umeå Plant Science Centre (UPSC) to make web-based bioinformatics tools for researchers in biology. From 2011 till 2015, I worked as a software developer and designer at UPSC där jag tog initiativet till att arbeta med bioinformatik.  

Mitt huvudintresse är att designa användbara och användarvänliga system baserade på mikrofrontends och mikrotjänstarkitekturer samtidigt som jag använder molntjänsterna, meddelandeförmedlarsystemen och containerorkestreringssystem. Jag är också intresserad av att ha en eller flera användare i designteamet för att fånga de verkliga användarkraven och använda den iterativa designcykeln genom hela det agila ramverket (AFe) ..

Jag har bott i Umeå mer än ett decennium. Därför är jag bekant och njuter av den kulturella mångfalden och den goda atmosfären i Sverige.

Jag är säker på att jag kan använda min teoretiska kunskap och praktiska forskningserfarenhet för att förbättra användbarheten usability och användarupplevelsen (UX) av produkter och tjänster till nästa nivå. Här listade jag några av nyckelpublikationerna som är baserade på mainstream forskning om att göra användbara verktyg och utföra användbarhetsforskning. 

Doktorsavhandling:   
Principer för interaktion mellan människa och dator för att utveckla webbaserade genomikresurser  

Några utvalda publikationer: 

Designa användbara bioinformatikverktyg för specialiserade användare  

PlantGenIE-PLAZA: integrera ortologi i PlantGenIE.org-resursen med hjälp av PLAZA pipeline

The Plant Genome Integrative Explorer Resource: PlantGenIE.org

Rumsligt upplösta transkriptomprofiler i modellväxter

Du kan hitta mer på min Google Scholar-profil eller Umeå universitets webbplats.   

Kompetens och erfarenheter

Mer än 10 års erfarenhet av utveckling av bioinformatikverktyg.
Utforma och utveckla verktyg utifrån unika användarbehov.

BSc i datavetenskap, MSc i HCI: UI/UX-design och doktorsexamen i bioinformatik.

Omfattande erfarenhet av användbarhetsmetoder och designprinciper.

Mer än 10 års erfarenhet inom den akademiska världen av att samarbeta med multinationella team...
Arbeta i en dynamisk arbetsmiljö med olika sociala bakgrunder.
Bygg verktyg från idé till prototyp och produktion, baserat på vanliga HCI-praxis.
0 +

Erfarenhet inom akademin och bioinformatik

0 +

Vetenskapliga publikationer och bioinformatikverktyg

Design och utveckling
plant
at

Hur bygger man verktyg, från idé till prototyp till produktion, baserat på vanliga HCI-metoder för att få biologiska insikter i storskaliga datamängder?

HCI-principer för utveckling av webbaserade genomikresurser