GenIE System

Genome Integrative Explorer System (GenIE-Sys) bygger på ett innehållshanteringssystem med platta filer och är ett dedikerat internt system för att underlätta för externa grupper att inrätta en egen webbresurs för att söka, visualisera, redigera, dela och reproducera sina genomiska och transkriptomiska data, samtidigt som man använder rådata från projektet (gff3, fasta, fatsq) som indata. https://geniesys.org/

Datum
Kategori